ARGENTEUS Vegyeskar
                Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar    
"A Mindenség s a Mesterek zenéje Hallgatására készülünk ma itt fel,  Megidézni a tiszta ünnepélyre Áldott korokat nagy szellemükkel."
MENÜ

A kórus az Ének-zene Tanszék kamarakórusaként kezdte meg működését az 1930-as évek elején. Megalapítója Dr. Szeghy Endre, aki több, mint három évtizedes áldozatos munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett az új magyar énekkari kultúra, különösen Bartók és Kodály művészetének szolgálatában. Az együttes több ízben szerepelt Budapesten a Magyar Rádióban, valamint az ország különböző városaiban.
Az 1946-47-es tanévben a kamarakórus egyik virágkorát élte. 1950-től fokozatosan nagyobb létszámú vegyeskarrá alakult át. Új karnagya, Erdős János vezetésével az énekkar 1951-ben és 1953-ban az országos kulturális szemle megyei első díját nyerte el.
1954-ben jelentős állomása volt az énekkar működésének Kodály Psalmus Hungaricusának a mester jelenlétében történő előadása, Ferencsik János vezényletével.
1955 őszén, a Budapesti Pedagógiai Főiskola megszűnése után  Dr. Faludy Béla vezetésével az énekkar több ízben lépett fel Budapesten, többek közt a Magyar Rádióban.
1959-től a zeneszakos férfihallgatók létszámának csökkenése miatt a vegyeskar szükségszerűen női karrá alakult át, vezetését Kardos Pál vette át.

A vegyeskar 1963-ban újjáalakult Monoki Lajos (1963-65), Joó Ete, Erős Istvánné, majd Kreuter Vilmosné (1974-97) irányításával. 1998-tól Kovács Gábor vezetésével működik. 2009-től a Kardos Pál Nőikarral összeolvadva a tanszék egyetlen kórusaként ARGENTEUS név alatt működik. 1998-tól 2008-ig (a műsor megszűnéséig) rendszeresen készített felvételeket a Magyar Rádió Kóruspódium című műsora számára.
2005 május 21-én Szeged Napján tartott ünnepi hangversenyén többek között Tóth Péter zeneszerző által a kórus számára komponált  „Ave maris stella” ősbemutatóját énekelte. (Az 1998 óta történt fontosabb fellépéseket és az azokon énekelt műsort ld. a Fellépések menüpont alatt.)

Minősítések:

1980      Aranykoszorú

1984      Ezüstkoszorú

1990      Fesztiválkórus

1996      Hangversenykórus cum laude

2000      Hangversenykórus

 

Részvétel kórusversenyeken:

1988      Zellhauseni Nemzetközi Kórusverseny

1991      III. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny
B1 kategória: Arany diploma, kategória 1. díj, karnagyi különdíj

1993      IV. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny
A1 kategória: Ezüst diploma

1996      Spittal an Drau

2012      Ohrid
I. díj  Arany Diploma

2013     Budapest - Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny
               II. díj, Arany Diploma
                Kodály Intézetért Alapítvány Különdíja Kodály mű legjobb előadásáért

             Budapesti Nemzetközi Kórusverseny
               I. díj, Arany V, Diploma    

 

Külföldi hangversenyek:

1987      Finnország (Turku, Vaasa, Kaustinen)

1988      Zellhausen

1989      Olaszország (Vicenza)

1990      Spanyolország (Siguenza, Alcala de Henares, Madrid)

1994      Olaszország (Palestrina)

1995      Dunaszerdahely

1996      Spittal an Drau

2001      Olaszország (Loreto)

2003      Lengyelország (Rzeszow)

2006      Finnország (Turku)

              Szerbia (Szabadka)

2010      Csehország (Olomutz, Brno)

2012      Ohrid (Macedonia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet